Munkavállalók jogai és kötelezettségei

Munkavállalók jogai és kötelezettségei
Sokszor járnak pórul munkavállalók azért, mert nincsenek tisztában jogaikkal. Ezért bármilyen beosztásban is dolgozunk fontos, hogy ismerjük, mi az, amit megtehetünk, és mi az, amire kötelezhetnek minket. A jog mindig kétélű penge. Az alanyi alapon járó jogok, mindig kötelezettségekkel, is járnak

A munkavállaló kötelezettségei

 

A munkavállalónak kötelessége a szerződésben foglaltakat betartani. A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. Tilos alkohol, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állni.  Ezen felül még a munkavállaló kötelessége munkáját a tőle telhető legnagyobb szakértelemmel és gondossággal elvégezni. Munkáját megfelelő magatartással, munkatársaival együttműködve kell elvégeznie.

A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést, ha az más egészségét, vagy életét veszélyezteti.

A munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, ha az az ő életét és egészségét veszélyezteti, illetve, ha a teljesítés munkaviszonyra vonatkozó szabályzatba ütközik.

A munkavállalónak a munkavégzés megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

 

Szabadságok

25 év

+ 1 nap

28 év

+ 2 nap

31 év

+ 3 nap

33 év

+ 4 nap

35 év

+ 5 nap

37 év

+ 6 nap

39 év

+ 7 nap

41 év

+ 8 nap

43 év

+ 9 nap

45 év +

+ 10 nap

Először vegyük az alapokat. Minden munkavállalónak húsz szabadnap jár. Ez az alapszabadságok száma. Ezen felül bizonyos életkor elérésével pótszabadságot kapunk. Ez a következőként alakul. A pótszabadság abban az évben jár a munkavállalónak először, amelyikben az adott életkort betölti.

 

 

 

 

 

 

 

A pótszabadságot még a tizenhat évnél fiatalabb gyermekek száma is befolyásolja. Egy gyermek esetén ez plusz kettő, két gyermek esetén ez plusz négy pótszabadsággal jár. Két gyermek felett pedig plusz hét pótszabadság illeti meg a munkavállalót.

Az apáknak gyermekük születésekor öt nap pótszabadság jár, ikergyermekek esetén ez a szám hétre növekszik. A pótszabadságokat a gyermekek születésétől számított legkésőbb két hónapon belül meg kell adni, akkor mikor az apa szeretné.

A munkavállaló hét szabadság nappal gazdálkodik szabadon, amit tizenöt nappal a kijelölt szabadságolási időpont előtt egyeztetnie kell a munkaadójával.

A munkaadónak szabadság többi részét, úgy kell kiosztania, hogy az egybefüggően tizennégy nap legyen, ám ezen közös megegyezéssel változtathatnak.

A szülési szabadság időtartamának egybefüggően 24 hétnek kell lennie. Kötelező ebből két hetet igénybe venni. Ezt az intervallumot egyéb megállapodás hiányában a szülés dátuma előtt négy héttel kell kiadni.

 

A munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszüntetésének három típusát ismerhetjük. A felmondást, az azonnali hatályú felmondást és a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést. Mindegyik típusra más, más szabályok érvényesek.

Felmondás

A sima felmondást mind a két fél gyakorolhatja. A munkaadó abban az esetben nem élhet a felmondással, ha a munkavállaló várandós, szülési szabadságon van, gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon, (128. §, 130. §) vagy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezeléseket vesz igénybe.

Felmondási idő legkorábban a felmondást követő napon kezdődik. A felmondási idő harminc nap. Ez a szám az adott munkáltatónál aktív munkaviszonyban töltött évektől függően növekszik.  A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót felmentenie a felmondási idő fele alól.  Határozott idejű szerződés esetén a felmondási idő a szerződés végével lejár.

3 év

+ 5 nap

 5 év

+ 15 nap

8 év

+ 20 nap

10 év

+ 25 nap

15 év

+ 30 nap

18 év

+ 40 nap

20 év

+ 60 nap

 

Azonnali hatályú felmondás

A munkahely elhagyásának szélsőséges módja. Mind a két fél élhet ezen jogával, abban az esetben, ha valamelyik fél szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredendően kötelességét megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel ellehetetleníti a további munkavégzést. A munkaviszony azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondható a próbaidő alatt. A munkavállaló azonnali felmondása esetén, ha rendelkezik legalább három év munkaviszonnyal az adott cégnél, és a bizonyítani tudja a cég mulasztást a fent említett tényezők terén, végkielégítést is kaphat.

 

Közös megegyezéssel

Ebben az esetben nem is igazán elbocsájtásról beszélünk, csupán ahogy a neve is mondja, a két fél megegyezik egymással a téren, hogy külön folytatják ezután. Ezt a formát a munkáltatók és a munkavállalók is kedvelni szokták. A felmondás feltételeiről egyénileg állapodunk meg munkaadónkkal. Érdemes odafigyelni, hogy mit fogadunk el, ugyanis így nem lehet kötelező a végkielégítés megfizetése. Fontos, hogy egyik fél sem kényszeríthet a másikat közös megegyezéssel elbocsájtásra.

Végkielégítés

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkáltató felmondd, vagy jogutód nélkül megszűnik. A mértéke változó.

3 év

+ 1 hónap

5 év

+ 2 hónap

10 év

+ 3 hónap

15 év

+ 4 hónap

20 év

+ 5 hónap

25 év

+ 6 hónap

 

Munkavédelmi jogok és kötelezettségek

A munkavállalónak jogában áll megkövetelni munkaadójától a biztonságos, egészségét nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit. A munkaadónak kötelessége minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszköz biztosítása a munkavállaló számára. A megfelelő, és naprakész munkavédelmi oktatás nyújtása. Valamint figyelmeztetni a munkavállalót az egészségét és biztonságát fenyegető tényezőkről. Ezen felül a munkavállalónak kötelezettségé ellenőrizni munkaeszközét, hogy az alkalmas-e a munkavégzésre.

A munkavállaló csak olyan feladatok ellátására alkalmazható, melyekre élettani, és egészségügyi szempontokból alkalmas, illetve a munkavégzése nem folyásolja be ezeket a tényezőket negatívan.  Többféle vizsgálatot különböztetünk meg egymástól. Ezek a szakmai, személyes- higiéniás, munkaköri, és soron kívüli. A szakmai az egyén munkába állása előtti egyészségügyi vizsgálatot takarja. A személyes- higiéniás a mostani vírus helyzet miatt lett kiemelkedően fontos. A munkavállaló egészségügyi helyzetét vizsgálja, hogy esetleges betegségei veszélyt jelentenek- e más munkavállalók számára. A munkaköri azt méri fel, hogy a munkavállaló megfelel-e a munkaköri leírásban foglaltaknak. Illetve az utolsó a soron kívüli, amit akkor alkalmaznak, ha a munkavállaló életében olyan egészségügyi változások állnak be, amik miatt valószínűleg nem képes a munkakörének megfelelő ellátására.

 

PecsAllas.hu / I.I.